Despre

Din mila lui Dumnezeu, cu blagoslovenia Maicii Domnului, cu mijlocirile Sfintilor Inchisorilor, a luat fiinta ASOCIAŢIA SFINŢII MĂRTURISITORI DIN INCHISORI – BUCOVINA (ASMI)

Din Statutul acestei Asociatii va prezentam aici principalele aspecte:

Denumirea asociaţiei, rezervată la Ministerul Justiţiei, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 152732/07.04.2016, este ASOCIAŢIA SFINŢII MĂRTURISITORI DIN INCHISORI – BUCOVINA (ASMI)

Asociaţia se constituie ca persoana juridica româna de drept privat, neguvernamentala, fără scop lucrativ şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată de OG nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române.

Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Scopul Asociatiei consta in promovarea credinţei, spiritualitatii, culturii, invataturilor si moralei creştine, cu prioritate axata pe indeplinirea de activitati filantropice, cultural-educative, sociale, precum si de rezolvare si aducere la cunostinta publica a problemelor sociale critice legate de viata copiilor, a tineretului, varstnicilor, familiilor defavorizate economico–social, persoanelor fara loc de munca, a victimelor violentei si/sau abuzului de orice fel, a persoanelor izolate geografic si a celor care se confrunta cu marginalizarea sociala. Pentru aceste deziderate va fi proiectat un portal de informații zilnice, la adresa ortodoxinfo.ro.

Ca un ideal, Asociația va încerca cu smerenie promovarea persoanelor din trecutul istoric, cu precădere din rândul celor ce au pătimit în temnițele comuniste pentru credința ortodoxă și dragostea de țară, exemple demne de urmat pentru întreaga societate.

Obiectivele pe care Asociatia şi le propune să le realizeze în vederea atingerii scopului sunt urmatoarele:

 1. promovarea si conservarea valorilor si traditiilor crestine, a culturii si istoriei nationale;
 2. promovarea persoanelor din trecutul istoric ori din prezent cu viaţă corecta, demna, morala, curajoasa, ca exemple de urmat pentru întreaga societate;
 3. organizarea de actiuni si activitati caritabile si filantropice de ajutorare a persoanelor sarace, bolnave, defavorizate sau aflate in diferite impasuri, prin procurarea si oferirea, in conditiile legii, de hrana, haine, apă, medicamente, produse de igiena, adăpost şi sprijin moral; instiintarea opiniei publice asupra acestor probleme in vederea implicarii a cat mai multor persoane in aceste activitati;
 4. vizitarea si ajutorarea persoanelor care se confrunta cu situatii dificile si/sau aflate in nevoie: copiilor din orfelinate si centrele de plasament, a batranilor singuri sau din azile, a familiilor nevoiase, a persoanelor din centrele de detinere penitenciara etc.;
 5. colaborarea, daca este cazul, cu organele şi institutiile statului administrative centrale si locale, în vederea identificării persoanelor aflate în dificultate, pentru stabilirea de parteneriate, în vederea obţinerii soluţiilor optime de stagnare, atenuare şi depăşire a problemelor acestora;
 6. organizarea, potrivit legii, de intruniri, conferinţe, seminarii, dezbateri, pelerinaje, de tabere creştin-sociale pentru toate categoriile de persoane;
 7. sprijinirea ctitoririi de biserici, troiţe, monumente istorice sau religioase, de intretinere si/sau restaurare a celor existente;
 8. promovarea familiei creştine, a vietii si comportamentului acesteia in societate, a cailor corecte si morale de dezvoltare spirituală sociala, culturala, economica, în tradiţia creştină;
 9. realizarea de programe proprii şi colaborări cu instituţii educaţionale şi diverse O.N.G.-uri pentru combaterea unor vicii cu consecinţe negative, in special asupra tinerilor, dar si a tuturor persoanelor (droguri, alcool, violenţă, infractionalitate etc.);
 10. promovarea/organizarea cu membrii asociatiei si persoanele interesate a diferite actiuni pentru mentinerea unui mediu inconjurator curat, nepoluat, ecologic;
 11. promovarea/organizarea, potrivit legii, de programe educativ-informative privind reactia, atitudinea si actiunile necesare in cazuri de calamitate, razboi, inundatii, cutremure, incendii etc.;
 12. promovarea/organizarea, in conditiile legii, a unor programe educational-informative privind acordarea de catre membrii asociatiei si persoanele intersate a primului ajutor in caz de boala sau accidente;
 13. promovarea/organizarea unor actiuni, programe educational-informative de constientizare si incurajare a copiilor, tinerilor si a persoanelor interesate pentru adoptarea unei atitudini civice, implicarea in viata comunitatii si in activitatile cu caracter social;
 14. realizarea si editarea, potrivit legii, de publicatii periodice (ziare, reviste etc.), carti, pliante, afise, brosuri, diferite lucrari/expuneri sau alte materiale informative realizate pe suport informatic sau de hartie, fotografii, documentare, programe informatice si activitati de mass-media (daca legislatia permite si numai cu respectarea conditiilor acesteia), in vederea indeplinirii scopului Asociatiei;
 15. promovarea si organizarea, potrivit legii, de programe educativ-informative, cursuri, seminarii, conferinte, dezbateri publice;
 16. organizarea, in conditiile legii, de mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri pentru sensibilizarea, constientizarea si atragerea populatiei in vederea desfasurarii de activitati corespunzatoare scopului si obiectivelor Asociatiei, in special a celor sociale, crestine, culturale, de voluntariat si intrajutorare;
 17. promovarea/sustinerea unor proiecte de acte normative si amendamente la legislatia in vigoare, in legatura cu scopul si obiectivele Asociatiei;
 18. colaborarea cu alte persoane juridice de tip neguvernamental apartinand societatii civile, cu persoane juridice sau fizice interesate de activitatea Asociatie, precum si cu diferite autoritati si institutii ale statului, in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor Asociatiei;
 19. dezvoltarea, in conditiile legii, de programe educational-informative proprii/in regim de parteneriat cu organizatii neguvernamentale/autoritati publice din tara si strainatate;
 20. afilierea la stucturi/organizatii constituite la nivel local, regional, national, international, cu orientari, obiective si activitati comune Asociatiei;
 21. atragerea in randul membrilor, pe baza liberului consimtamant, a unui numar cat mai mare de persoane;
 22. promovarea/organizarea, potrivit legii, a altor programe educativ-informationale, in legatura cu scopul si obiectivele Asociatiei;
 23. întreţinerea şi dezvoltarea unei pagini web oficiale a Asociaţiei.